Επιστολή προς τo Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου

Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι,

Με αφορμή διαφόρων εκκλήσεων για διευκρίνηση σχετικών θεμάτων που αφορούν την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση από περισσότερα Τ.Ε.Γ. της περιοχής μας, συλλέξαμε τα
βασικότερα ερωτήματα και σας τα μεταβιβάζουμε προς διευκρίνηση.
Κατανοώντας τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και δεδομένου ότι η έλλειψη
εκπαιδευτικών στα Τ.Ε.Γ. μας, καθιστούν την εύρυθμη λειτουργεία των σχολείων δύσκολη,
σας παρακαλούμε να δώσετε απαντήσεις, διότι οι απόψεις ορισμένων εκπαιδευτικών
σχετικά με το εργασιακό τους καθεστώς, προφανώς δεν είναι επίκαιρες. Πιστεύομε ότι με
καλή θέληση και πνεύμα συνεργασίας, θα αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις και
θα δώσουμε άμεσα απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά μας.
1. Ποιο είναι το υποχρεωτικό ωράριο ενός εκπαιδευτικού στην Γερμανία; Από ποιους
συντελεστές ορίζεται;
α) Ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην
Γερμανία (24 διδακτικές ώρες);
β) οι 24 διδακτικές ώρες ισχύουν για δασκάλους και καθηγητές;
2. Στης 24 διδακτικές ώρες συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα ή αυτά προστίθενται
στις διδακτικές ώρες; Κατ’ ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα αύξησης ωρών + 3 ;

3. Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου ορίζεται από την διαθεσιμότητα της αίθουσας;
4. Πότε αναμένονται επίσημα οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπαστούν από την Ελλάδα;
5. Εάν ένα σχολείο με παραπάνω από έναν εκπαιδευτικό στεγάζεται παράλληλα σε
διαφορετικούς χώρους, πως είναι ο κανονισμός εάν βάσει περιορισμού διαθεσιμότητας
κάποιας αίθουσας ένας από τους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις 24
ώρες x 45 λεπτά. Πρέπει / επιτρέπεται αυτός ο εκπαιδευτικός να αναπληρώσει τις
ελλιπές ώρες σε άλλο χώρο στέγασης;
6. Ποιος νόμος, κανονισμός η επίσημη οδηγία ορίζει ότι στον αριθμό Χ μαθητών μειώνεται
η διάρκεια της διδακτικής ώρας από 45 λεπτά και κατά πόσο;
α) Υπάρχει ναι ή όχι
β) Αν ναι, από ποιον αριθμό μαθητών μειώνεται η διδακτική ώρα και κατά πόσο;
Υπάρχει μείωση των διδακτικών ωρών;
7. Ο συντονιστής έχει το δικαίωμα να αυξήσει το υποχρεωτικό ωράριο ενός εκπαιδευτικού
σε περίπτωση που κάποιο σχολείο έχει ανάγκη;
Πότε εφαρμόζεται αυτό;
8. Το συντονιστικό γραφείο ελέγχει τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στην περιοχή
μας; Τι γίνεται σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν συμπληρώνει το απαιτούμενο
ωράριο ;
9. Είναι εφικτό να ζητηθεί από μία εκπαιδευτικό εντός μίας σχολικής εργάσιμης ημέρας να
μετακινηθεί από ένα διεδρικό σχολείο στην δεύτερη έδρα, εφόσον έχει τοποθετηθεί σε
αυτό, για να συμπληρώσει το ωράριό της;
α) Επίσης ο χρόνος της μετακίνησης είναι διάλειμμα ή χρόνος εργασίας;
β) Υφίσταται νόμος ή κανονισμός;
10. Υπάρχει νόμος η κανονισμός για την συνδιδασκαλία;
α) Τι ορίζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα
β) Τι ορίζεται για μη περιορισμένο χρονικό διάστημα.
11. Διευκρίνηση
α) Πόσες τάξεις / παιδιά επιτρέπεται να είναι σε ένα τμήμα συνδιδασκαλίας;
β) πόσες τάξεις επιτρέπεται βάσει νόμου να συνδεθούν και να γίνει συνδιδασκαλία;
γ) μπορεί να γίνει συνδιδασκαλία σε δημοτικό με γυμνάσιο;

Τέλος θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι οι γερμανικές σχολικές μονάδες βρίσκονται σε
φάση αναδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού τους προγράμματος περνώντας στο μοντέλο των
ολοήμερων σχολείων με αποτέλεσμα η λειτουργία των Τ.Ε.Γ. να μετατίθεται σε πολλές
περιπτώσεις στις απογευματινές ώρες από τις 15.00 μ.μ. και πέραν τις 18.00 μ.μ.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μας θα δείξουν κατανόηση για την εξέλιξη αυτή
και θα αποδεχθούν το επιβαλλόμενο ωράριο κατά περίπτωση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης

 

 

 

 

Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γ & Κ Γερμανίας

(Για Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης)

 

 

 

 

 

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...