Επίσημη λίστα με τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία

Μετά από προφορική αίτηση της Ομοσπονδίας Γ & Κ ΒΒ και του της Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γ & Κ Γερμανίας, προς τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙΠΟΔΕ), η υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα με την αποστολή των αρχείων που περιλαμβάνουν όλες τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΓ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΓ

ΑΜΙΓΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2018

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...