Ανακοίνωση Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών, στις σχολικές μονάδες εξωτερικού

Πίνακας αξιολόγησης επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Πηγή: 20/10/2017, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...