ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Γ.

 

Σε συνέχεια του σχετικού όπου ζητούνται εκθέσεις λειτουργίας από τους φορείς των Τ.Ε.Γ., και με την ιδιότητα του διδάσκοντα σε Τ.Ε.Γ. όπως και με την εμπειρία του πρώην συντονιστή παραθέτω τη γνώμη μου για το θέμα:

  1. Στο παραπάνω έγγραφο αναγράφεται καθαρά ότι θα ελεγχθούν οι προϋποθέσεις διατήρησης των Τ.Ε.Γ. Αυτό σε συνδυασμό με την διαπιστωμένη από το υπουργείο τρέχουσα έλλειψη πιστώσεων και μέσων θέτει για τα περισσότερα Τ.Ε.Γ. για το σχ. έτος 2016-17 θέμα διατήρησης τους ή όχι.
    2. Εκθέσεις λειτουργίας έχουν ήδη αποστείλει οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Γ. Ο φορέας, κατά κανόνα ο σύλλογος γονέων που εκπροσωπείται από το εκάστοτε Δ.Σ., καλείται να δώσει χωρίς να έχει αντικειμενική ευθύνη στοιχεία, προτάσεις και κρίσεις που θα ληφθούν ενδεχόμενα αρνητικά υπόψη στις προϋποθέσεις διατήρησης του Τ. Ε. Γ. τους.

Ενδεικτικά:

α. Η συμμετοχή στις εξετάσεις ελληνομάθειας πραγματοποιείται με ευθύνη των κηδεμόνων των συμμετεχόντων που δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τα Δ.Σ.

β. Σύμφωνα με το σχετικό οφείλει το Δ.Σ. να αποστείλει αριθμό μαθητών με «κανονική φοίτηση». Για τα δεδομένα της Γερμανίας 2 ή 3 παρουσίες κάθε μαθητή την εβδομάδα αποτελεί -λόγω αποστάσεων και γερμανικού σχολείου- υπερπροσπάθεια των μαθητών αυτών και των οικογενειών τους. Αυτό όμως για τα δεδομένα του αναλυτικού προγράμματος μόνο κανονική φοίτηση δεν είναι. Εναπόκειται στην κρίση των Δ.Σ. να ερμηνεύσουν την «κανονική φοίτηση».

γ. Τα προβλήματα λειτουργίας είναι υπαρκτό και ευρύ θέμα, οφείλει όμως να διερευνηθεί πρώτιστα στις αποφάσεις των υπεύθυνων για την Βάδη και την Έσση.

δ. Το θέμα της συνεργασίας του Δ. Σ. με τους εκπαιδευτικούς  είναι πολλές φορές υποκειμενικό.

  1. Δεν συνηθίζεται προϊστάμενος να ζητεί εμπιστευτικά αποστολή εκθέσεων στον ίδιο που περιλαμβάνουν ενδεχόμενα προσωπικά δεδομένα για τα παραπάνω θέματα.

Σας υπενθυμίζω ότι ο πειθαρχικός προϊστάμενος στην περίπτωση εμπιστευτικών αναφορών για τους υφισταμένους του είναι υποχρεωμένος να τις διερευνήσει, αλλά και ότι ο εν λόγω υπάλληλος πριν την ενδεχόμενη απολογία του έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης. Τα άμεσα ορατά αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι κατά τη γνώμη μου συνεχόμενες πειθαρχικές διερευνήσεις και δυσλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που αυτή τη στιγμή μόνο τις προϋποθέσεις διατήρησης των Τ.Ε.Γ. δεν ευνοεί.

 

Προτείνω πριν την αποστολή των εκθέσεων και δεδομένης της σοβαρότητας  του θέματος,  να ενημερώσουν τα Δ.Σ. τις γενικές συνελεύσεις των γονέων των Τ.Ε.Γ. και να τεθούν υπό την αιγίδα των ανώτερων συλλογικών οργάνων τους.
Με εκτίμηση
Γούναρης Βασίλειος

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Γ.

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...