Διοικητικό συμβούλιο Συνομοσπονδίας

Πρόεδρος / Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Κήπας

Πρόεδρος / Αντιπρόεδρος
Βασείλιος Παπαδόπουλος

Γραμματέας για θέματα εκπαίδευσης / Γερμανίας και Βάδης Βυρτεμβέργης
Γεώργιος Σαββίδης

 

Η προεδρία της Συνομοσπονδίας ασκείται ανά εξάμηνο εκ περιτροπής