ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ

Verein der Eltern der griechischen Schule, Linkstr. 68, 65933 Frankfurt Adresse/Διεύθυνση
Verein der Eltern der griechischen Schule c/o Herr Theodore Betsos Mainzer Landstr. 158, 60327 Frankfurt Telefon Vorsitzender: +49 (0) 1761 222222 4 e-mail: thebet_gr@yahoo.com Tel. & Fax Schriftführer: +49 (0) 69 73941687

ΠΡΟΣ:  Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κο. Τσίπρα
Τον Υπουργό Παιδείας, κο. Μπαλτά

ΚΟΙΝ.    ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε
Γενική Πρόξενο Φρανκφούρτης
Γραφείο ΣΕ Βερολίνου και Μονάχου
κκ Βουλευτές και Πολιτικά Κόμματα
Ελληνική Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας
Ομοσπονδίες & Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ)
Φορείς του Ελληνισμού στη Γερμανία Μ.Μ.Ε.

Φρανκφούρτη, 20.02.2015 Αρ. Πρωτ. 011/2015

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό / Θέσεις – Προτάσεις Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικών Σχολείων Φρανκφούρτης.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
Με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων σας ως νέα Κυβέρνηση και με την ελπίδα ότι θα ασχοληθείτε ουσιαστικά και θα δώσετε επιτέλους λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στο εξωτερικό, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελλ. Σχολείων Φραγκφούρτης επιθυμεί με την παρούσα επιστολή να σας παρουσιάσει και ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Ομογένεια και ειδικότερα στην Γερμανία και την περιοχή Φραγκφούρτης.
Παράλληλα παραθέτουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας σχετικά με το μείζον αυτό Εθνικό θέμα, ελπίζοντας ότι θα εισακουστούν. Προς διευκόλυνση της επεξεργασίας τους, έχουμε θεματοποιήσει τα σημαντικότερα προβλήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίστανται άλλα και διευκρινίζοντας ότι για την εξέταση του όλου θέματος ελήφθη υπόψη η παρούσα κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή Φραγκφούρτης και Έσσης, χωρίς να εξετάζονται τυχόν επί μέρους ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού συστήματος άλλων κρατιδίων της Γερμανίας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule in Frankfurt e.V. (Registergericht: VR 8713)
Σελ. 2 από 9
Θέμα 1ο: Ισχύον Νομικό Πλαίσιο και προβλήματα που απορρέουν από αυτό.
Όπως ήδη γνωρίζετε, το ισχύον Νομικό Πλαίσιο που διέπει στην παρούσα φάση την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και ειδικότερα στη Γερμανία συνίσταται κυρίως από:
α. Το Νόμο 4027/2011 που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, το Νοέμβριο 2011, στο πλαίσιο της αναβάθμισης (?) της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό.
Ο εν λόγω Νόμος, παρά τις εξαγγελίες περί αναβάθμισης της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Εξωτερικό και τα υπόλοιπα –θετικά θα θεωρούσαμε– μέτρα, με την Παράγραφο 4 του Άρθρου 5 καταργεί τα Ελληνικά Λύκεια σε όλη την Γερμανική επικράτεια, άρα έμμεσα και τις χαμηλότερες βαθμίδες της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2012/2013.
β. Το Άρθρο 8, Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159): «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»
Μετά τις έντονες πιέσεις όλων των επί μέρους φορέων της Ελληνικής Ομογένειας στη Γερμανία και με Τροπολογία (Άρθρο 8, Ν. 4076/2012) που ψηφίσθηκε την 10.08.2012, επετράπη η εγγραφή μαθητών στα Ελληνικά Λύκεια για την σχολική χρονιά 2012/2013, ενώ η ισχύς/εφαρμογή του επίμαχου Άρθρου 5 του Νόμου 4027/2011 (που καταργεί τα Ελληνικά Λύκεια στη Γερμανία) μετατέθηκε για το σχολικό έτος 2013/2014. Τελικά η εφαρμογή του εν λόγω Άρθρου δεν ίσχυσε μέχρι στιγμής και προφανώς ‘μπήκε σε κάποιο συρτάρι’, χωρίς όμως να έχει ακυρωθεί ή έστω τροποποιηθεί με μεταγενέστερο νομοσχέδιο.
Έκτοτε και μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει κατά καιρούς προφορικές μόνο διαβεβαιώσεις των τέως κ.κ. Πρωθυπουργού, Υπουργού Παιδείας και άλλων φορέων περί αναθεώρησης των σχετικών Νόμων ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, πλην όμως ουδέποτε κατατέθηκε σχετικό Νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση, ούτε υπήρξε έγγραφη διαβεβαίωση ή έστω εγκύκλιος σχετικά με το μέλλον των Ελληνικών Σχολείων και γενικότερα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό. Άρα το πρόβλημα παραμένει και χρονίζει!
Κατόπιν των ανωτέρω και σχετικά με το εν λόγω θέμα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη διανύουμε την τέταρτη σχολική χρονιά μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον των Ελληνικών Σχολείων στη Γερμανία και ουδείς γνωρίζει σαφώς τί θα συμβεί κατά την επόμενη σχολική χρονιά και αν και πότε θα επιλυθούν τα ζητήματα λειτουργίας των κατά τόπους Ελληνικών σχολείων στη Γερμανική επικράτεια.
Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι το πρόβλημα της λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων στη Γερμανία και της παροχής Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης όχι μόνο δεν επιλύθηκε με τα ανωτέρω Νομοσχέδια και Τροπολογίες, αλλά αντίθετα επιδεινώθηκε, καθώς μέσα σε κλίμα πλήρους αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον των Ελληνικών Σχολείων, πολλοί γονείς μετακινούν τα παιδιά τους από τα Ελληνικά Σχολεία σε Γερμανικά, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν το καλύτερο για αυτά. Βεβαίως η κίνηση αυτή δεν αποτελεί εναλλακτική ή πρόσφορη λύση, πολύ απλά λόγω των διαφορών που παρουσιάζει το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα με αποτέλεσμα μαθητές των Ελλ. Σχολείων (π.χ. απόφοιτοι ελλ. Γυμνασίου), ακόμη και αριστούχοι, να γίνονται δεκτοί συνήθως στη χαμηλότερη βαθμίδα των αντίστοιχων τάξεων της γερμανικής εκπαίδευσης (Realschule ή Hauptschule) και αυτομάτως να περιορίζονται κατά πολύ οι όποιες προοπτικές των μαθητών αυτών για περαιτέρω σπουδές.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule in Frankfurt e.V. (Registergericht: VR 8713)
Σελ. 3 από 9
Θέμα 2ο: Κατάσταση και Στελέχωση Ελλ. Σχολείων Φραγκφούρτης.
Ποιά είναι όμως η παρούσα κατάσταση της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στην περιοχή της Φραγκφούρτης, μετά τις σπασμωδικές κινήσεις των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, όπως η αιφνίδια λήξη της απόσπασης μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών το καλοκαίρι 2012 βάσει του σχετικού Νόμου 4027/2011 ;
Η Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην περιοχή της Φραγκφούρτης και της ευρύτερης περιοχής του κρατιδίου της Έσσης παρέχεται ως επί το πλείστον από το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και το ενιαίο Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φρανκφούρτης (αμφότερα αμιγώς Ελληνικά Σχολεία), καθώς και τα Τ.Ε.Γ. της ευρύτερης περιοχής Έσσης.
α. Το ενιαίο Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φρανκφούρτης (το οποίο σημειωτέον έχει αναδείξει εξέχοντες Επιστήμονες κατά τα χρόνια της λειτουργίας του και είναι το μοναδικό που παρέχει πλήρη Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Έσσης Γερμανίας) αριθμεί στην παρούσα φάση τα παρακάτω παιδιά ανά Τάξη:
Γ’ Λυκείου: 37 Β’ Λυκείου: 59 Α’ Λυκείου: 47
Γ’ Γυμνασίου: 34 Β’ Γυμνασίου: 32 Α’ Γυμνασίου: 22
(Σύνολο μαθητών Γυμνασίου / Λυκείου: 231)
β. Το Ελληνικό Δημοτικό σχολείο Φρανκφούρτης, το οποίο στην παρούσα φάση αριθμεί 44 μαθητές συνολικά. Επισημαίνεται ότι το Δημοτικό θα είχε πολλαπλάσια παιδιά, ειδικά στις πρώτες Τάξεις του (σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία περασμένων σχολικών ετών, προσθέτοντας παράλληλα και τις νέες οικογένειες μεταναστών), εάν δεν υπήρχε η αβεβαιότητα των γονέων σχετικά με το μέλλον των παιδιών τους, αβεβαιότητα που προφανέστατα προέρχεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.
γ. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία είναι τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, αφορούν κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και απευθύνονται σε Έλληνες μαθητές ξένων σχολείων προκειμένου να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, μέχρι πριν μερικά χρόνια λειτουργούσαν σε πολλές περιοχές του κρατιδίου της Έσσης, ενώ στην πλειοψηφία τους είχαν μεγάλο αριθμό μαθητών.
Κατά το σχολικό έτος 2012/2013 η κατάσταση των ΤΕΓ στην ευρύτερη περιοχή της Έσσης ήταν απογοητευτική, καθώς λειτούργησαν μόνο δύο (εκ των 10 που λειτούργησαν τα δύο προηγούμενα χρόνια), λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών !!
Πιο συγκεκριμένα: (1) Κατά το σχολικό έτος 2012/2013 λειτούργησαν (και είναι τα μόνα που εξακολουθούν να λειτουργούν) μόνο τα παρακάτω ΤΕΓ (πέραν των ενταγμένων ΤΕΓ Mainz / Ingelheim (με περίπου 110 μαθητές) και του Δίγλωσσου Holzhausen) :
– ΤΕΓ Griesheim (αναγνωρισμένο) σε ενσωμάτωση με το Kelsterbach και το Bad Homburg: με 137 μαθητές (στοιχεία: Μάρτιος 2012)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule in Frankfurt e.V. (Registergericht: VR 8713)
Σελ. 4 από 9
– ΤΕΓ Rüsselsheim (αναγνωρισμένο) σε ενσωμάτωση με το Flörsheim: με 116 μαθητές (στοιχεία: Μάρτιος 2012)
(2) Κατά το σχολικό έτος 2011/2012 είχαν λειτουργήσει τα παρακάτω ΤΕΓ, με τον αντίστοιχο αριθμό μαθητών (στοιχεία: Μάρτιος 2012), τα οποία δεν λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2012/2013 λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών: – Offenbach σε ενσωμάτωση με το Mainthal και το Bornheim: 131 (79+26+25) – Homburg σε ενσωμάτωση με τα: Saarbrücken, Kaiserslautern: 63 (21+22+20) – Ludwigshafen σε ενσωμάτωση με τα: Neustadt, Speyer, Ενταγμένο Bürstadt: 97 (42+14+14+27) – Δίγλωσσο Offenbach: 16 – Darmstadt-Griesheim: 59
(3) ΤΕΓ & Ενταγμένα που δεν λειτούργησαν το σχολικό έτος 2011/2012 (με αντίστοιχο αριθμό μαθητών (στοιχεία: Μάρτιος 2012)), λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών: – Betzdorf σε ενσωμάτωση με τα: Gissen, Wetzlar: 80 (40+21+19) – Kassel: 50 – Ενταγμένα : Walldorf, Rüsselsheim: 71
Το εκπαιδευτικό προσωπικό στα Ελλ. Σχολεία Φραγκφούρτης τα τελευταία χρόνια (μετά τη ψήφιση του Ν.4027) και έως και την περσυνή σχολική χρονιά 2013/2014 ήταν σαφώς απομειωμένο, με αποτέλεσμα να χάνονται ώρες διδασκαλίας, να μην είναι δυνατή η τήρηση του προβλεπόμενου ημερήσιου προγράμματος του Σχολείου, να λειτουργούν τμήματα με 30 και πλέον μαθητές, να γίνεται συνδιδασκαλία στις τάξεις του Δημοτικού, ενώ υπήρχαν βασικές ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών, όπως μαθηματικών, ξένων γλωσσών, κλπ.
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2014/2015 το πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία Φραγκφούρτης έχει αμβλυνθεί, εξακολουθούν όμως να υφίστανται τα παρακάτω προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης εξέτασης και επίλυσης:
α. Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Φραγκφούρτης έχει μετατραπεί σε 3/θέσιο (από 6/θέσιο), με αποτέλεσμα να εξακολουθεί η συνδιδασκαλία ανά δύο τάξεις, γεγονός απαράδεκτο για τη σύγχρονη εποχή.
β. Στο Ελληνικό Γυμνάσιο εξακολουθούν να λειτουργούν τμήματα 30 και πλέον μαθητών (π.χ. η νυν Β’ Γυμνασίου), λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών και αδυναμίας δημιουργίας περισσότερων τμημάτων.
γ. Από το Ελληνικό Λύκειο λείπουν ή δεν επαρκούν συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα δεν διδάσκεται το μάθημα των Αρχών Οικονομίας, με αποτέλεσμα τελειόφοιτοι μαθητές της Γ’ Λυκείου να αποκλείονται αυτομάτως από την εισαγωγή τους σε Οικονομικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα.
δ. Όσον αφορά τα ΤΕΓ, στην πλειοψηφία τους έχουν σταματήσει να λειτουργούν από το 2012, ενώ στην περιοχή Φραγκφούρτης υφίστανται πλέον μόνο δύο όπως προαναφέραμε, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες τεράστιου αριθμού μαθητών στην ευρύτερη περιοχή Φραγκφούρτης και Έσσης γενικότερα.
Τελικά προφανές αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών, που υποτίθεται θα έφερνε ο Νόμος 4027 και οι τροπολογίες του, ήταν η ελλειπής εκπαίδευση των μαθητών και η τραγική κατάσταση, στην οποία περιήλθαν όχι μόνο τα Ελληνικά Σχολεία της Φρανκφούρτης, αλλά και όλα τα
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule in Frankfurt e.V. (Registergericht: VR 8713)
Σελ. 5 από 9
Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία και αλλού, κινδυνεύοντας να κλείσουν οριστικά είτε από έλλειψη εκπαιδευτικών, είτε από έλλειψη μαθητών (εκτός και αν αυτός ήταν ο σκοπός τελικά). Θέμα 3ο: Εισαγωγή μαθητών Ελλ. Λυκείων του Εξωτερικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού εξακολουθεί να διέπεται από την με αριθ. Πρωτ. Φ.151/20049/86 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 272 Β’ από 01.03.2007, σύμφωνα με την οποία δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού (ομογένειας) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κατηγορία 1) έχουν οι μαθητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Μαθητές που έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο Εξωτερικό (ή ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό), εφόσον ο υποψήφιος μαθητής έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) σε αντίστοιχο Ελληνικό ή ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.
β. Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου μαθητή να είναι Έλληνας και να κατοικούσε και ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας.
Η τελευταία προϋπόθεση (β) αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα για τους Έλληνες νεοματανάστες που ήρθαν πρόσφατα στη Γερμανία, αναζητώντας δουλειά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, καθόσον εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί, παρ’ ότι τα παιδιά τους πληρούν ως μαθητές την ανωτέρω προϋπόθεση (α) έχοντας φοιτήσει τουλάχιστον δύο χρόνια στο Ελλ. Λύκειο Φραγκφούρτης ή σε άλλο Ελλ. Λύκειο της Γερμανίας.
Τα τελευταία χρόνια και λόγω του αισθητά μεγάλου ‘μεταναστευτικού ρεύματος’ Ελλήνων προς Γερμανία από το το 2010 και μετά, το εν λόγω πρόβλημα κατέστη εντονότερο (παλαιότερα δεν υπήρχε ή ήταν πολύ μεμονωμένο, καθώς δεν υπήρχε μεταναστευτικό ρεύμα Ελλήνων προς τη Γερμανία και άλλες χώρες). Αντιμετωπίσθηκε δε και αντιμετωπίζεται με την μετεγγραφή των μαθητών της Γ’ Λυκείου σε Ελλ. Λύκειο στην Ελλάδα εν μέσω της σχολικής χρονιάς και αποφοιτώντας από εκεί, για να έχουν έστω το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις κανονικές εισαγωγικές εξετάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι στις εξετάσεις της κατηγορίας των Ομογενών όπως θα έπρεπε.
Αυτό όπως είναι προφανές δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό και πρακτικό πρόβλημα στους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους, πρόβλημα βεβαίως που δεν επιλύεται οριστικά και δίκαια με τον ανωτέρω τρόπο. Παράλληλα παρουσιάζει πολλά πρακτικά ζητήματα εφαρμογής, καθώς οι γονείς των εν λόγω μαθητών εξακολουθούν να παραμένουν στη Γερμανία (αφού εργάζονται εδώ), με αποτέλεσμα ανήλικοι μαθητές στην ηλικία των 18 ετών να αναγκάζονται από την ισχύουσα νομοθεσία να μεταβούν στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο, συνήθως υπό την εποπτεία παπούδων, γιαγιάδων και άλλων συγγενών ή ακόμα και μόνοι τους, με ότι αυτό συνεπάγεται…!
Για να γίνει το όλο θέμα πιο αντιληπτό αναφέρουμε ότι μόνο κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, 17 από τους 37 μαθητές της νυν Γ’ Λυκείου Φραγκφούρτης (ποσοστό σχεδόν 50%), στην συντριπτική πλειοψηφία τους προερχόμενοι από οικογένειες που αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στη Γερμανία για δουλειά λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, προετοιμάζονται να μεταβούν και μετεγγραφούν σε σχολεία της Ελλάδος εντός του Φεβρουαρίου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule in Frankfurt e.V. (Registergericht: VR 8713)
Σελ. 6 από 9
ή Μαρτίου 2015, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν έστω το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών υφίσταται και στη νυν Β’ Λυκείου.
Και όμως στο ανωτέρω πρόβλημα η λύση είναι απλή και την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, αρκεί να υπάρχει η σχετική πολιτική βούληση: κατ’ εξαίρεση του ισχύοντος Νομικού πλαισίου και για ένα χρονικό παράθυρο της τάξης των 5 ετών, να μην απαιτείται 5ετής παραμονή και εργασία ενός τουλάχιστον εκ των γονέων των μαθητών στο εξωτερικό παρά μόνο 2ετής (ή όσα και τα απαιτούμενα έτη φοίτησης του μαθητή), ώστε να διευκολύνονται οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι λόγω της κρίσης ήρθαν στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Γερμανία για να εργασθούν.
Προτάσεις
Αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Πατρίδα μας με την οικονομική ύφεση και κρίση των τελευταίων ετών και συναισθανόμενοι τις θυσίες ολόκληρου του Ελληνικού Λαού, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελλ. Σχολείων Φραγκφούρτης προτείνει τα ακόλουθα:
α. Άμεση κατάργηση του Άρθρου 5 του Νόμου 4027/2011, καθώς και συνολική Τροποποίηση / Αναθεώρηση του Νόμου 4027/2011 και των σχετικών Τροπολογιών του, ώστε, μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς της Ελληνικής Ομογένειας και οργανώσεις Γονέων και Εκπαιδευτικών, να εφαρμοσθεί επιτέλους ένα ξεκάθαρο Νομικό Πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει την ομαλή και συνεχή λειτουργία των απανταχού Ελληνικών Σχολείων, αναξαρτήτως μορφής λειτουργίας τους, ήτοι:
(1) Δίγλωσσα (2) Αμιγώς Ελληνικά (3) Ενταγμένα (4) Τ.Ε.Γ.
αλλά και η παροχή και αναβάθμιση της Ελληνόγλωσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, τώρα και στο μέλλον.
Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ξεκάθαρη διαβεβαίωση από πλευράς Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων στη Γερμανία, χωρίς την εφαρμογή οιασδήποτε ημερομηνίας λήξεως.
β. Διατήρηση της λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων Φραγκφούρτης υπό το σημερινό καθεστώς (αμιγώς Ελληνικά), με παράλληλη συνέχιση και ολοκλήρωση των συζητήσεων με τις Γερμανικές αρχές του κρατιδίου της Έσσης (συζητήσεις που έχουν σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια), ώστε να υπάρξει τελική διακρατική συμφωνία για τη μετατροπή των εν λόγω σχολείων σε δίγλωσσα, αναγνωρισμένα από το Γερμανικό κράτος, με παράλληλη αναγνώριση των Τίτλων Σπουδών των Ελληνικών Σχολείων ως ισότιμους με τους αντίστοιχους γερμανικούς.
Υπό το ανωτέρω σκεπτικό, και μέχρι την αποδεδειγμένα επιτυχή μετατροπή των αμιγών Ελληνικών σχολείων σε δίγλωσσα (επιτυχής πιλοτική εφαρμογή), προτείνονται πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
(1) Αυξημένη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, με κατάλληλη αναδιοργάνωση του εβδομαδιαίου Προγράμματος κάθε
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule in Frankfurt e.V. (Registergericht: VR 8713)
Σελ. 7 από 9
τάξης. Ειδικά για το Γυμνάσιο/Λύκειο εφαρμογή της σχετικής απόφασης για αύξηση διαδασκαλίας των γερμανικών από 5 σε 10-11 ώρες.
(2) Πιστοποίηση της γνώσης της Γερμανικής γλώσσας των μαθητών, με υποχρεωτική συμμετοχή τους σε αναγνωρισμένες εξετάσεις του Γερμανικού κράτους με μέριμνα του Σχολείου και λήψη αντίστοιχου αναγνωρισμένου Τίτλου σε ρεαλιστικές βαθμίδες / επίπεδα εκπαίδευσης (π.χ. Β1 έως Α’ Γυμνασίου, Β2 έως Γ’ Γυμνασίου, C1 έως Γ’ Λυκείου).
(3) Παροχή δυνατότητας ενισχυτικής διδασκαλίας στη Γερμανική γλώσσα (πέραν του ημερήσιου προγράμματος του σχολείου) σε μαθητές με χαμηλή γνώση της Γερμανικής, καθώς και στους νέους μαθητές που έρχονται από Ελλάδα και αλλού, ώστε να συμβαδίζουν με το αντίστοιχο επίπεδο της τάξης τους.
(4) Άμεση και συνεχή επάνδρωση των Ελληνικών Σχολείων Φραγκφούρτης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και των Τ.Ε.Γ. ευρύτερης περιοχής Έσσης με τον απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών κατάλληλων ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους (αντίστοιχη με τα σχολεία της ημεδαπής).
γ. Η εισαγωγή των αποφοιτούντων ομογενών μαθητών της Γ’ Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να γίνεται με το υφιστάμενο καθεστώς (ποσοστό 3%) και σε σχολές (π.χ. Στρατιωτικές, κ.ά.) που το ποσοστό αυτό δεν είναι ικανό, να προβλέπεται τουλάχιστον μία θέση για ομογενείς μαθητές.
δ. Για τα παιδιά των νέων μεταναστών να παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικό καθεστώς, για ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο της τάξης της 5ετίας (από 2013 έως 2018 που είναι και το χρονικό διάστημα που φοίτησαν/φοιτούν οι εν λόγω μαθητές σε Ελλ. Σχολείο στη Γερμανία, καθώς το μεγαλύτερο νεομεταναστευτικό ρεύμα προς Γερμανία λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα σημειώθηκε την περίοδο 2011-2014).
Πιο συγκεκριμένα: οι ανωτέρω μαθητές θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των ομογενών (Κατηγορία 1), μετά τη φοίτησή τους τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις Ελληνικού Λυκείου της Γερμανίας ή σε τρεις τουλάχιστον τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελλ. Σχολείου στη Γερμανία, κατά το χρονικό διάστημα από 2013 έως 2018, χωρίς να απαιτείται η 5ετής παραμονή και εργασία ενός τουλάχιστον εκ των γονέων στο εξωτερικό παρά μόνο όση και τα αντίστοιχα έτη φοίτησης του μαθητή.
Έτσι με εφαρμογή μίας ευέλικτης λύσης όπως η ανωτέρω, το ισχύον Νομικό πλαίσιο (όπως η Φ.151/20049/86 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 272 Β’ από 01.03.2007) παραμένει σε ισχύ προς αποφυγή εκμετάλλευσης της εν λόγω ευνοϊκής διάταξης, ενώ παράλληλα διευκολύνονται οι μαθητές και οι οικογένειές τους που αναγκάστηκαν να μεταβούν στη Γερμανία λόγω της ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη. Το ανωτέρω χρονικό παράθυρο επιλέγεται έτσι (παρ’ ότι φυσικά δύναται να διευρυνθεί ή τροποποιηθεί), λαμβάνοντας υπόψη: πρώτον, ότι η μεγαλύτερη μετακίνηση οικογενειών από Ελλάδα στη Γερμανία σημειώθηκε την περίοδο 2011 έως 2014 (οπότε τα παιδιά τους φοιτούν ακόμη), δεύτερον, ότι μαθητές που ενδεχομένως ήρθαν παλαιότερα έχουν ήδη αποφοιτήσει και τρίτον θεωρώντας ότι η γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα θα βελτιωθεί σημαντικά τα αμέσως προσεχή χρόνια.
ε. Επαναλειτουργία και επάνδρωση με κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Γ. ευρύτερης περιοχής Έσσης, Saarland και Rheinland-Pfalz (Offenbach, Ludwigshafen, Darmstadt, Saarbrücken) και αναγνώρισή τους.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule in Frankfurt e.V. (Registergericht: VR 8713)
Σελ. 8 από 9
στ. Δυνατότητα πρόσληψης αποδήμων εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία, εφόσον οι Εκπαιδευτικοί πληρούν τις απαιτούμενες –ρεαλιστικές– προυποθέσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό το συντομότερο δυνατόν. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να αξιολογούνται και να διορίζονται με διαφανείς διαδικασίες, να τους παρέχονται δε κίνητρα για την παραμονή τους στο Ελληνόγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα.
ζ. Δημιουργία / ίδρυση δεύτερου Ελληνικού σχολικού συγκροτήματος, αμιγώς Ελληνικού, σε έτερη πόλη/περιοχή του κρατιδίου της Έσσης, ώστε να εξυπηρετεί και να παρέχει πλήρη Ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε κατά το δυνατόν περισσότερους μαθητές.
η. Επιδίωξη από την Ελληνική Πολιτεία της ένταξης της Ελληνικής γλώσσας ως αναγνωρισμένης 2ης ξένης γλώσσας σε επιλεγμένα Γερμανικά σχολεία όλων των βαθμίδων.
θ. Επιδίωξη από την Ελληνική Πολιτεία της αναγνώρισης των Τίτλων Σπουδών των Ελληνικών Σχολείων ως ισότιμους με τους αντίστοιχους γερμανικούς, ανά σχολικό έτος, ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα των μαθητών μεταξύ Ελληνικού και Γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος.
ι. Ενδελεχής και ουσιαστικός έλεγχος των οικονομικών διαχειρήσεων όλων των σχολείων / σχολικών συγκροτημάτων από τα αρμόδια Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης και τις αρμόδιες Διπλωματικές/Προξενικές Αρχές σε ετήσια βάση και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα παρουσιάζεται / κοινοποιείται στους γονείς και στις σχετικές ιστοσελίδες ‘Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ του Υπουργείου, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
ια. Γενικές προτάσεις:
(1) Έγκαιρος Σχολικός προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας μέσω των Συντονιστών Εκπαίδευσης για κάθε σχολική χρονιά, ώστε να καλύπτονται εγκαίρως όλες οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων σε επίπεδο εκπαιδευτικών, σχολικών βιβλίων, εποπτικών μέσων, κλπ., και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα όποια προβλήματα οργανωτικής και διοικητικής φύσης.
(2) Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί και Συντονιστές να έχουν γνώση της γλώσσας, της δομής και του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας υποδοχής.
(3) Διοικητική και συμβουλευτική επάρκεια των Συντονιστών εκπαίδευσης. Άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και εξίσου άρτια γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και της νομοθεσίας της χώρας.
(4) Θεωρητική και εκπαιδευτική επάρκεια των τοποθετούμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διδάξουν σε τμήματα ετερογενή, με παιδιά με διαφορετικό βαθμό γλωσσικής δυνατότητας.
(5) Ουσιώδης και αξιοκρατικός έλεγχος και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των Συντονιστών, ενώ βάσει του έργου των θα γίνεται η ανανέωση της απόσπασής τους.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule in Frankfurt e.V. (Registergericht: VR 8713)
Σελ. 9 από 9
κε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, κε Υπουργέ Παιδείας, κκ Βουλευτές και Εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων, κυρίες και κύριοι,
τελειώνοντας θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές για άλλη μια φορά, ότι οι Ομογενείς δεν είμαστε Πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είμαστε Έλληνες Πολίτες με αξιοπρέπεια, περήφανοι για την καταγωγή, τη γλώσσα και την ιστορία μας. Και αυτή τη γλώσσα και ιστορία θέλουμε να διατηρήσουμε με κάθε θυσία !
Η Ελληνική Ομογένεια προσέφερε και προσφέρει πολλά στην Πατρίδα. Το μόνο που ζητάμε είναι το αναφαίρετο, Συνταγματικά κατοχυρωμένο, δικαίωμα των παιδιών μας στην Ελληνόγλωσση εκπαίδευση και μόρφωσή τους, άρα και στην Εθνική τους Συνείδηση. Η Ελληνική γλώσσα και Παιδεία, με τόσους αιώνες ιστορίας δεν πρέπει και δεν θα αφήσουμε να χαθεί, στο βωμό των κάθε λογής μνημονίων ή οικονομικών δυσκολιών. Τα παιδιά και τα εγγόνια των απανταχού Ελλήνων μεταναστών, παλαιών και νέων, πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν και να γράφουν άπταιστα Ελληνικά, όχι μόνο Γερμανικά, Αγγλικά ή κάποια άλλη γλώσσα.
Η Ελληνική Παιδεία και μόρφωση, όπως και το μέλλον των παιδιών μας δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει αγαθό προς πώληση, ούτε πεδίο πειραματισμών. Η μέθοδος της αδράνειας και της έμμεσης δημιουργίας πιέσεων στους γονείς για αυτόβουλη απομάκρυνση των παιδιών τους, λόγω της ‘τεχνητά δημιουργημένης’ υπολειτουργίας των Σχολείων, είναι ανεπίτρεπτη και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή !
Η Ελληνική Πολιτεία έχει για άλλη μια φορά τη δυνατότητα και ευκαιρία να σώσει και να βελτιώσει την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Εξωτερικό, σκεπτόμενη με γνώμονα το εθνικό συμφέρον των πολλών, όχι των λίγων, και κυρίως μακριά από κάθε είδους σκοπιμότητες. Το μέλλον των παιδιών μας είναι ύψιστης σημασίας και σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να επενδύσουμε όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την Πατρίδα.
Παρακαλούμε για την έγγραφη απάντηση / δήλωσή σας επί των ανωτέρω το συντομότερο δυνατόν, ιδιαίτερα επί της προτάσεως (δ) σχετικά με το 3ο θέμα καθόσον ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, προκειμένου να υπάρξει επίσημη και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων, μαθητών και λοιπών ενδιαφερομένων φορέων.
Στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Θεόδωρος Μπέτσος                    Μιχαήλ Καλαϊτζής

(Πρόεδρος)                                       (Γραμματέας)

011_Syllogos Goneon Frankfurt-Epistoli YPPAID 20022015

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...