Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας

Πρόεδρος

Xanthippi Valkani

Αντιπρόεδρος

Stelios Oulouktsidis

Γραμματέας

Eleni Rafailidou

Ταμίας

Evangelia Mastora

Μέλος

Evangelos Giannelakis

Μέλος

Kiriaki Koktsidou

Μέλος

Dimitrios  Chergeletzis