Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας

Πρόεδρος

Ελένη Ραφαηλίδου

Αντιπρόεδρος

Νεόφυτος Ξενόπουλος

Γραμματέας

Αναστάσιος Ροδίντσης

Ταμίας

Απόστολος Γερόπουλος

Μέλος

Νιόβη Μπουτσιούκη

Μέλος

Πολυχρονία Ηλιάδου

Μέλος

Βασιλική Κότσογλου