Καταργούνται οι παρατάσεις αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει γάμο με κάτοικο εξωτερικού

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Κατατέθηκε στη Βουλή διάταξη στο πολυνομοσχέδιο για την Ερευνα
Δημοσίευση: 14/04/2016

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου  για την Ερευνα, αλλά ούτε στο συγκεκριμένο άρθρο  των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, υπάρχει  στις καταργούμενες διατάξεις η εξής παράγραφος:

ΓΛΚ

Με την διάταξη αυτή καταργούνται οι παρατάσεις αποσπάσεων   των εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ  από το σχολικό έτος 2016-2017.

Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση προς το esos εκπαιδευτικού:
“Ενώ υπάρχει στο Σχέδιο Νόμου ειδικό άρθρο για την ρύθμιση θεμάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και ειδική μνεία στη λειτουργία του Λυκείου και την αντίστοιχη κατάργηση της διάταξης (οριστική λήξη της λειτουργίας από το σχολικό έτος 2016-2017), εντούτοις δεν γίνεται αντίστοιχα στο άρθρο του Σ/Ν καμία αναφορά για την κατάργηση απόσπασης των εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες του εξωτερικού, ούτε στην αιτιολογική έκθεση ή Αξιολόγηση, παρά μόνο στις καταργούμενες διατάξεις με απλή παραπομπή στα άρθρα των προηγούμενων Νόμων”

Η  παράγραφος 17 του άρθρου 18 του ν.4027/2011 (Α΄ 233), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) που καταργείται, έχει ως εξής:
«17. Εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Οπως σημειώνει εκπαιδευτικός προς το esos:

Α. Πλέον εξηγείται και η προσθήκη στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχ. έτος 2016-2017 (προθεσμία 15.04), η οποία δεν υπήρχε πέρυσι στην αντίστοιχη πρόσκληση: Επισημαίνεται ότι και οι υπηρετούντες, ως σύζυγοι μονίμων κατοίκων του εξωτερικού, εκπαιδευτικοί έχουν ομοίως την δυνατότητα υποβολής αίτησης απόσπασης.

Β. Εαν ψηφιστεί τις επόμενες εβδομάδες ο Νόμος και ως εκ τούτων η κατάργηση της απόσπασης (δηλ. παράτασης) των εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες του εξωτερικού από το σχ. έτος 2016/2017, πολύ φοβάμαι ότι οι αιτήσεις παράτασεις που υποβλήθηκαν δεν θα έχουν καμία ισχύ καθώς το νομικό πλαίσιο δεν θα υφίσταται πλέον και οι αιτούντες θα βρεθούν απλά εκτός νυμφώνος.

Γ. Θεωρώ πλέον ως μόνη και επιβεβλημένη λύση για την παραμονή στα σχολεία του εξωτερικού την αίτηση απόσπασης μέσω Πίνακα και όχι μέσω αίτησης παράτασης!

Η προθεσμία για την απόσπαση λήγει αύριο (15.04.2016).

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...