Θέμα: Πανελλήνιες εξετάσεις ομογενών, 2016

ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,              

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργό

κ. Νίκο Φίλη

Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας

κ. Θεοδόση Πελεγρίνη

 

Πληροφορίες:

Κα. Βασιλική Μουσικάκη Ειδική συνεργάτιδα

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τηλ. 0049 2163 4993077

Κιν. 0049 152 57555 394

E mail: vasilikimousikaki@gmail.com

 

ΑΙΤΗΜΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

 

Θέμα: Πανελλήνιες εξετάσεις ομογενών, 2016

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 820, 28 Μαρτίου 2016, τεύχος 2,  γιατί έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους μαθητές του τρίτου επιστημονικού πεδίου.

Μέχρι σήμερα τα παιδιά έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην βιολογία και έχουν τελειώσει την ύλη ελπίζοντας στο επόμενο διάστημα στις επαναλήψεις.

Με την απόφασή σας να αφαιρέσετε την βιολογία, και να προσθέσετε αυθαίρετα τα μαθηματικά,  τα παιδιά έχουν αποθαρρυνθεί διότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει να καλύψουν την ύλη μιας ολόκληρης χρονιάς.

Γνωρίζοντας τους κόπους και την αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους να καταφέρουν μια θέση στο ελληνικό πανεπιστήμιο, θα σας παρακαλούσαμε να κάνετε μία εξαίρεση για τους μαθητές του τρίτου επιστημονικού πεδίου στις φετινές εξετάσεις, προσθέτοντας ξανά το μάθημα της βιολογίας αντί των μαθηματικών.

 

Τα παιδιά που ακολούθησαν το τρίτο επιστημονικό πεδίο, είχαν προσανατολιστεί αποκλειστικά στις ιατρικές σχολές. Η  κατάργηση του μαθήματος της βιολογίας θα επιφέρει σημαντικά κενά στις σπουδές τους καθώς και στην επιστημονική τους κατάρτιση.

Επιπρόσθετα είναι τελείως παράλογο να δίνεις εξετάσεις σε ιατρικές σχολές χωρίς την βιολογία και επιπλέον να υπάρχει συντελεστής στην χημεία 1,3 ενώ στην φυσική που δεν έχει καμία σχέση με τον κλάδο να υπάρχει συντελεστής 1,7 και όλα αυτά να λαμβάνουν χώρα λίγες μέρες πριν τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Θα σας παρακαλούσαμε να εξετάσετε το θέμα, όσο τον δυνατόν συντομότερα, λαμβάνοντας υπόψιν την θέση αυτών των παιδιών δίνοντας τους μια ευκαιρία να συμμετέχουν ισότιμα στις εξετάσεις, θέτοντας τέλος στην αγωνία και  στον κίνδυνο που τίθενται τα όνειρά τους.

 

Με τιμή

Βασιλική Μουσικάκη Ειδική συνεργάτιδα

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 

 

 

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας 

Κήπας Αθανάσιος                                                                     Σαββίδης Γεώργιος

Aithma Synomo Lykeia 2016

 

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...