Θέµα: Οδοιπορικό τις Οµοσπονδίας για το σχολικό έτος 2014/2015

Στα πλαίσια της διαρκούς ενηµέρωσης των µελών της Οµοσπονδίας Β.Β, ανακοινώνουµε το Οδοιπορικό της Οµοσπονδίας για το σχολικό έτος 2014/2015.
Η Οµοσπονδία Βάδης Βυρτεµβέργης σε συνεργασία µε την Συνοµοσπονδία Γονέων Γερµανίας, βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς σχετικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερµανία. Βασικός στόχος µας, παραµένει η στήριξη και ενίσχυση των σχολείων µελών της Οµοσπονδίας, τα ανεξάρτητα σχολεία µοντέλα όπως και τα µοντέλα ένταξης στα γερµανικά ολοήµερα σχολεία. Ας µην ξεχνούµε ότι στο ορίζοντα   (2018) διαφαίνονται πολλά προβλήµατα που θα κληθούµε να αντιµετωπίσοµε όλοι µας ενωµένοι.
Οι θεσµοί µας, Οµοσπονδία και Συνοµοσπονδία, εντατικοποίησαν την έρευνα σχετικά µε προγράµµατα χρηµατοδότησης των θεσµών µας διαµέσου Ευρωπαϊκού προγράµµατος ή Οµοσπονδιακού προγράµµατος στήριξης. Σε τοπικό επίπεδο, επίπεδο σχολικών υπηρεσιών, επίπεδο δήµων και κοινοτήτων, η ένταξη των Τ.Ε.Γ σε µικρότερη κλίµακα υπό µορφή ΑG, δεν παρουσιάζει προβλήµατα. Τα θέµατα που µας απασχολούν ιδιαίτερα, είναι η αστάθεια της ελληνικής πολιτείας, πιστεύοντας πάντα  ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν µπορεί να είναι χειρότερη από την προηγούµενη. Εξάλλου κάτι τέτοιο θα αποτελούσε νέο ρεκόρ αναποτελεσµατικότητας και απραξίας.
Η Οµοσπονδία όπως κάθε χρόνο, θα οργανώσει την ετήσια µεταφορά των σχολικών βιβλίων. Βιβλία που υπάρχουν στην αποθήκη του οικείου, διατίθενται στα Τ.Ε.Γ µέλη της Οµοσπονδίας. Αρκετοί σύλλογοι δήλωσαν ενδιαφέρον και παρέλαβαν βιβλία από την Οµοσπονδία την προηγούµενη τρίτη 08.07.2014. Η παράδοση των βιβλίων γίνεται µε λίστα και σειρά προτεραιότητας. Ο θεσµός µας θα οργανώσει δεύτερη διαδικασία παράδοσης βιβλίων στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι σύλλογοι που θα εκδηλώσουν εγκαίρως ενδιαφέρον.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα καινούργια βιβλία για την σχολική χρονιά 2014/2015 θα παραγγελθούν από τους εκπαιδευτικούς των Τ.Ε.Γ. Υποχρέωση τους είναι να δηλώσουν τον αριθµό και το είδος των
βιβλίων στο ηλεκτρονικό σύστηµα, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ εφόσον η µεταφορά των βιβλίων διεκπεραιώνεται και χρηµατοδοτείται από τους συλλόγους µέλη της Οµοσπονδίας  µας. Για την παραλαβή των βιβλίων οριστικά δύο ηµεροµηνίες παραλαβής. Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΙΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  „ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ“ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΒΑ∆ΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ. ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ „ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ“ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ 25.08.2014. Παρακαλούµε όλους τους συλλόγους µέλη µας, να ΜΕΡΙΜΝΙΣΟΥΝ για την επιστροφή ορισµένων καλά διατηρηµένων βιβλίων από τους µαθητές προηγούµενων σχολικών ετών ώστε να έχουµε διάφορα βιβλία σε στοκ καλύπτοντας έτσι τυχόν ελλείψεις σε άλλα σχολεία µας.
Τέλος ανακοινώνουµε ότι αρκετοί σύλλογοι Τ.Ε.Γ αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε ορισµένους εκπαιδευτικούς που για άγνωστους λόγους δεν ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν εκµεταλλεύονται το γεγονός ότι ο προϊστάµενος τους βρίσκεται εκτός Στουτγάρδης. Κάνουµε λοιπόν ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, ΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ προς τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συλλογιστούν ότι διεκπεραιώνουν λειτούργηµα και όχι απλά ένα οποιοδήποτε επάγγελµα. Κατανοούµε τις δυσκολίες που έφερε η οικονοµική κρίση σε όλους µας αλλά το γεγονός αυτό δεν δικαιολογεί όλες τις συµπεριφορές ορισµένων.

 

Ευχαριστούµε τους Συλλόγους µέλη της Οµοσπονδίας Β.Β και ευχόµαστε καλή δύναµη σε όλους.

 

Για την Oµοσπονδία  Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης – Βυρτεµβέργης α.Σ.
Η Πρόεδρος                            Ο Γραµµατέας
Βαλκάνη Ξανθίππη         Χερχελετζής ∆ηµήτριος

 

Deltyo typou 07.2014

 

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...