ΑΙΤΗΜΑΤΑ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ :ΠΡΟΣ :1.Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,                    Υπουργόκ. Κώστα Γαβρόγλου   2.Γραφείο Υφυπουργού Παιδείαςκ. Κωνσταντίνου Ζουράρη3. ΔΙΠΟΔΕ

Κοινοποίηση:1. Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου  2. Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης3. Γενικό Πρόξενο κ. Παναγιώτη Πάρτσο4. Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου5. Γραφείο Εκπαίδευσης Στουτγάρδης

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αξιότιμε κ. ΥπουργέΑξιότιμε κ. Υφυπουργέ
Με την υπ΄ αρ. πρ. Σ.B.B   α2/2017 / 21.05.2017 επιστολή μας , λάβαμε την επιβεβαίωση, από το κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ότι η επιστολή μας πρωτοκολλήθηκε με τον αρ. πρ. 87943/25/05/2017.Τα θέματα για τα οποία ζητούσαμε απαντήσεις  ήταν τα εξής:                                     1. Κλειστά Τ.Ε.Γ. στο Κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης    2.Ελλιπής Χρηματοδότηση του μοναδικού Λυκείου της Βάδης Βυρτεμβέργης  3.Αποσπάσεις και παρατάσεις των εκπαιδευτικών για το έτος 2017/2018                 4.Ομάδες εργασίας σχετικά με την ελληνόγλωσσή εκπαίδευση του εξωτερικού    5.Απαντήσεις σε επιστολές των Ομοσπονδιών Γ & Κ των Κρατιδίων και της      Ελληνικής Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας.
Προς αποφυγή παρερμηνειών, σας επισυνάπτουμε το αυθεντικό κείμενό / ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, όπως λάβαμε  ηλεκτρονικά από το ΥΠ.Π.Ε.Θ :
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: 87943 / 25/05/2017Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,Σας ενημερώνουμε ότι το έγγραφο που αποστείλατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρωτοκολλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τα εξής στοιχεία:Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΑρ. Πρωτοκόλλου: 87943Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 25/05/2017Θέμα: SYNOMOSPONDIA G&K GERMANIASΣυννημένα: Αρ. Πρωτ. Αποστολέα: Ημ/νια Πρωτ. Αποστολέα: Αποδέκτες: Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτ. Εκπσης Ξένων κ Μειον. ΣχΚοινοποίηση:
Μέχρι και σήμερα δεν πήραμε , έστω και τυπικά, καμία απάντηση στα ερωτήματά μας. Προφανώς η ελληνική γραφειοκρατία καλά κρατεί ή ο ελληνισμός της Γερμανίας δεν χρήζει  της απαιτούμενης προσοχής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι την ίδια τύχη είχαν και άλλες επιστολές μας στο παρελθόν.Με την σημερινή μας επιστολή θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ο ελληνισμός της Γερμανίας, και ειδικότερα ο ελληνισμός του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης, δεν διαχωρίζεται σε γονείς και μαθητές ή σε δάσκαλους και καθηγητές. Όλοι σύσσωμοι  εκπροσωπούμε το ελληνικό στοιχείο στην Γερμανία. Όλοι μαζί αγωνιούμε για το μέλλον της γλώσσας μας, για την ελληνικότητά μας, για τα ήθη και έθιμά μας και κατ’ επέκταση για τα σχολεία μας που με τόσο κόπο προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Οι συνεχόμενες περικοπές σε όλα τα επίπεδα, η μείωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων όπως και η παράλογη και αιφνιδιαστική τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του εξωτερικού, δημιουργούν απογοήτευση, θυμό  και ανασφάλεια σε όλη την ελληνική κοινότητα. Για να λειτουργήσουν τα σχολεία μας έστω στοιχειωδώς, απαιτούμε να ασχοληθείτε σοβαρά με τα αιτήματά μας και να δώσετε λύσεις όπως έχετε υποσχεθεί αλλεπάλληλες φορές.
Οι προτάσεις μας αναλυτικά:      α. Να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς για απόσπαση και  πέραν της πενταετίας (χωρίς επιμίσθιο και μόνο με τις τακτικές του αποδοχές στην Ελλάδα) με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες για τη σύνταξη των οποίων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη υπηρεσίας τους στο εξωτερικό και ούτε αυτή μοριοδοτείται, αλλά αντικειμενικά

κριτήρια, όπως το Επίπεδο Γλωσσομάθειας, Μεταπτυχιακός και  Διδακτορικός  Τίτλος Σπουδών κλπ. Για το λόγο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένη την κατάργηση της διάταξης της παρ.3β του άρθρου 26 « Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών –Προσδιορισμός Υπηρεσιών Αναγκών» στην οποία ορίζεται ότι «Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης», έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή  ίσων ευκαιριών στους  προς απόσπαση εκπαιδευτικούς  μέσα από μια αντικειμενική και αδιάβλητη  διαδικασία.
β. Να  τροποποιηθεί το άρθρο 26  “μεταβατικές διατάξεις” παρ. 1 ,1α, και 1β ,έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος  που τίθεται ως προϋπόθεση για παράταση των έγγαμων εκπαιδευτικών με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού από επτά (7) έτη συνεχούς απόσπασης σε πέντε (5) και να αρθεί ο χρονικός περιορισμός σχετικά με την ημερομηνία τέλεσης γάμου άρθρο 26 παρ. 1/β  αφού: Ενδιαφέρον επιδεικνύεται  από το νομοθέτη μόνο για τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας του/της εκπαιδευτικού που βρίσκεται στο εξωτερικό με απόσπαση άνω των 7 ετών , ενώ σε αυτούς με λιγότερα χρόνια απόσπασης ή/και με διαφορετική ημερομηνία τέλεσης γάμου από αυτή που ορίζεται από τον νόμο δεν δίνεται η δυνατότητα παράτασης. Άραγε οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η σπουδαιότητα του θεσμού της οικογένειας  ορίζονται από τα χρόνια απόσπασης ή από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου των εκπαιδευτικών;
γ. Να  τροποποιηθεί επίσης  το άρθρο 26 “μεταβατικές διατάξεις”, παρ.1γ που σχετίζεται με το επίπεδο γλωσσομάθειας που πρέπει να κατέχουν οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού που αιτούνται παράτασης της απόσπασής τους από πολύ καλή γνώση της γλώσσας σε καλή. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εκπαιδευτικών, καθώς για την πρώτη απόσπαση αρκεί η καλή γνώση οποιασδήποτε από τις εναλλακτικές γλώσσες και όχι η πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής .
δ. Να  αρθεί το άρθρο 26 “ μεταβατικές διατάξεις”   παρ. 2γ και δ για τη σταδιακή μετατροπή των αμιγών σχολείων σε δίγλωσσα, καθώς οι επαφές για σύναψη διακρατικών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και του γερμανικού Ομόσπονδου Κράτους της Βάδης -Βυρτεμβέργης δεν έχουν προχωρήσει   με αποτέλεσμα  να εγκυμονεί κίνδυνος για παύση της λειτουργίας του μοναδικού Ελληνικού Λυκείου.
ε. Για τη Διδασκαλία της Ελληνικής  Γλώσσας και για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας του Κ.Ε.Γ  να αποσπάται  ο ίδιος  αριθμός εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ02 ( φιλόλογοι) και ΠΕ70 (δάσκαλοι) ή τουλάχιστον οι αποσπάσεις να γίνονται με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών  στους αξιολογικούς πίνακες, καθώς όλοι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν τις ίδιες

εκπαιδευτικές ανάγκες (προσφορά υπηρεσίας σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας όλων των  τάξεων).στ. Τέλος, ζητάμε να διασφαλιστεί από το Υπουργείο Παιδείας η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της σχολικής επιτροπής του Λυκείου Στουτγάρδης, του μοναδικού αμιγούς  Ελληνικού Σχολείου στη  Βάδη-Βυρτεμβέργη.  Για την εξοικονόμηση,  μάλιστα, χρημάτων  προτείνουμε τη μεταφορά  του Γραφείου Συνδέσμου Στουτγάρδης στο κτίριο του Ελληνικού Λυκείου.
ζ.  Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει επιτέλους να σταματήσει με την τακτική που εφαρμόζει τα τελευταία  χρόνια και έχει σε ομηρία τρόμου κάθε καλοκαίρι τους εκπαιδευτικούς .Πρέπει οι υπηρεσιακές μεταβολές να γίνονται έγκαιρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο προγραμματισμός για την επόμενη σχολική χρονιά.
Για όλα τα παραπάνω, ελλοχεύει ο κίνδυνος  στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης να μη  λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα Τ.Ε.Γ, αφού κατά το σχολικό έτος 2016-17 υπήρξαν πολλά προβλήματα.  Το μοναδικό λύκειο με έδρα την Στουτγάρδη, θα είναι το πρώτο θύμα της παράλογης πολιτικής που ακολουθείται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Αναρωτιόμαστε ποιος θα αναλάβει το κόστος αυτής της καταστροφικής πολιτικής που θα έχει για άλλη μια φορά ως θύμα τον ελληνισμό της Γερμανίας. Με εξαίρεση το ελληνικό προξενείο της Στουτγάρδης με επικεφαλής των Γενικό Πρόξενο κ. Παναγιώτη Πάρτσο, δεν αισθανόμαστε καμία υποστήριξη από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή από τις διάφορες υπηρεσίες εντός του Υπουργείου. Απευθυνόμενοι προς αυτές, η απάντηση είναι η εξής: Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Απευθυνόμενοι στην πολιτική ηγεσία, αυτή επικαλείται τους διάφορους συμβούλους και ειδικούς που σχεδιάζουν για εμάς, χωρίς εμάς.   Απαιτούμε οι επιστολές μας να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Απαιτούμε από το Υπουργείο να απαντά άμεσα στα έγγραφά μας και μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Απαιτούμε σταθερότητα, απαιτούμε σοβαρό σχεδιασμό, απαιτούμε να σταματήσουν οι αιφνίδιες πρακτικές ενάντια στα σχολεία μας. Έχουμε δικαίωμα ύπαρξης, έχουμε δικαίωμα στη γλώσσα μας, έχουμε δικαίωμα στα σχολεία μας.

Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης

Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γ & Κ Γερμανίας (Για Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΕ ΒΑΔΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Θέματα που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο κρατίδιο Βάδης – Βυρτεμβέργης της Ο. Δ. Γερμανίας

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...